Latihan Menggunakan Ms Excel

11 Mac 2022 | Aktiviti Terkini

Pada 10 Mac yang lepas, PEDi Jerlun telah mengadakan kelas ringkas asas penggunaan Ms Excel dan dikendalikan oleh staf PEDi Jerlun.

Antara topik yang dipelajari ialah cara membuka worksheet baru, bagaimana untuk memasukkan data ke dalam worksheet, cara untuk membuat pembetulan data, cara untuk memilih serta menanda julat.

Tujuan latihan ini diadakan adalah untuk berkongsi ilmu pengetahuan bersama peserta dalam mempelajari Ms Excel. Walaupon kelas ini diadakan secara ringkas, diharap ianya dapat memberi kefahaman yang baik kepada peserta. Oleh itu dengan perkongsian ini diharap peserta dapat memanfaatkan ilmu yang diajar untuk kegunaan masa hadapan.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

 

Kembali Ke Atas

kembali